ค้นหา
  • ธนพล คำสมุทร

โรงเรียนสอนภาษาดอลฟิน จับมือกับบริษัท ฮกซุยไก กรุ๊ป จัดตั้งโครงการฝึกงานบริบาลผู้สูงอายุ


คณะผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาดอลฟิน และ บริษัทจัดหางาน เอ บี ซี ไทย-เจแปน จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ฮกซุยไก กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมิโตะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ฮกซุยไก กรุ๊ป คือเครือข่ายธุรกิจบริการด้านสุขภาพ อาทิเช่น โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ บ้านพักคนชรา สถานรับเลี้ยงเด็ก


โรงเรียนสอนภาษาดอลฟิน ได้จับมือกับบริษัท ฮกซุยไก กรุ๊ป จัดตั้งเป็นสถานที่ฝึกงานของโรงเรียน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าไปฝึกในตำแหน่งงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Care) เป็นเวลาสามปี


ซึ่งในสถานประกอบการแห่งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ และยังเป็นสถาบันการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรบริบาลวิชาชีพ หลักสูตรกายภาพบำบัดและหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ฝึกงานทุกคนจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

ดู 289 ครั้ง0 ความคิดเห็น