ค้นหา
  • ธนพล คำสมุทร

โครงการ งานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 5

การสัมภาษณ์งานบริบาลดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 5 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 17 คน

งานบริบาลถือเป็นก้าวใหม่ของโครงการฝึกงานในประเทศไทย เป็นสายอาชีพที่ยังขาดแคลนผู้มีฝีมือระดับสูง การไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเป็นการยกระดับฝีมือของบริบาลไทยไปอีกขั้น เมื่อฝึกงานครบสัญญาแล้ว บริบาลเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการพัฒนาฝีมือและมาตรฐานงานบริบาลในประเทศไทยต่อไป

ดู 853 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook - White Circle
  • Googleプレイス - ホワイト丸

© 2018 ABC Thai-japan Recruitment Co.,Ltd. All rights reserved | Design by Tanapon Kumsamut