ค้นหา
  • ธนพล คำสมุทร

เปิดเรียน CarConJapan รุ่นที่15

ผู้ฝึกงาน โครงการ CARCONJAPAN รุ่นที่15

คุณบุญหลง คำสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ดอลฟิน ได้เปิดคอสสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ผึกงานโครงการ CarConJapan รุ่นที่15 และได้กล่าวให้ข้อคิดในการไปฝึกงานและคติการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้ฝึกงานทุกคน

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น