ค้นหา
  • ธนพล คำสมุทร

ส่งผู้ฝึกงานบริบาลไปญี่ปุ่น

วันนี้ผู้ฝึกงานสาขาวิชาชีพบริบาลจำนวน10คนได้เริ่มเดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยมีทั้งผู้ปกครองและรุ่นน้องมาส่งถึงสนามบินด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น ต่อจากนี้อีกสามปีขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวหาความรู้และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดและกลับมาพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีในเส้นทางที่ตัวเองฝันไว้ดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook - White Circle
  • Googleプレイス - ホワイト丸

© 2018 ABC Thai-japan Recruitment Co.,Ltd. All rights reserved | Design by Tanapon Kumsamut