ค้นหา
  • ธนพล คำสมุทร

วิสัยทัศน์ของบริษัท Car Convenie ประเทศญี่ปุ่น

ท่านประธานบริษัท Car Convenie ประเทศญี่ปุ่น พูดถึงวิสัยทัศน์ของโครงการฝึกงานในความร่วมมือของ ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดทักษะฝีมือของผู้ฝึกงานในการนำกลับมาใช้ต่อยอดอาชีพ


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น